ધોરણ -10 વિજ્ઞાનની કલરફુલ બુક કરો ડાઉનલોડ

■ શું આપનું બાળક ધોરણ ૧૦ માં છે?
■ શું તે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી માં ઓછા ગુણ મેળવે છે?
■ તેમનાં માટે એક સુંદર પુસ્તક આપ Free download કરી શકો છો.
■ આ પુસ્તક વાંચતા બાળકને કંટાળો નહિ આવે અને સહેલાઈથી વિજ્ઞાન ના તમામ મુદ્દાઓ સમજી શકશે.

Std. 10 (S.S.C. Board)
Subject : Science & Technology

Ch. 1 નેનોટેકનોલોજી :- DOWNLOAD

Ch. 2 પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રિભવન :- DOWNLOAD

Ch. 3 પ્રકાશનું વિભાજન :- DOWNLOAD

Ch. 4 વિદ્યુત :- DOWNLOAD

Ch. 5 વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસરો :- DOWNLOAD

Ch. 6 બ્રહ્માંડ :- DOWNLOAD

Ch. 7 એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર :- DOWNLOAD

Ch. 8 ધાતુઓ :- DOWNLOAD

Ch. 9 અધાતુઓ :- DOWNLOAD

Ch. 10 ખનીજ કોલસો અને ખનીજતેલ :- DOWNLOAD

Ch. 11 કાર્બનિક સંયોજનો :- DOWNLOAD

Ch. 12 પોષણ અને શ્વસન :- DOWNLOAD

Ch. 13 સજીવોમાં વહન :- DOWNLOAD

Ch. 14 સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન :- DOWNLOAD

Ch. 15 સજીવોમાં પ્રજનન :- DOWNLOAD

Ch. 16 આનુવન્શીકતા અને ઉત્ક્રાંતિ :- DOWNLOAD

Ch. 17 આપણું પર્યાવરણ :- DOWNLOAD

Ch. 18 નૈસર્ગીક સ્ત્રોતોની જાળવણી :- DOWNLOAD

આભાર : EduCare Technology
Mo. 93274 30850

■ આ માહિતી આપના મિત્રો ને જરૂર શેર કરો.
જેથી વધુ ને વધુ વાલીઓ તથા વિદ્યાર્થીઓ ને આ મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી, કોઈ ની કારકિર્દી બની શકે છે.

0 comments: